Dokümanın başına
Cruze
   
GMDE Başlangıç Sayfası Statik İçindekiler Tablo'sunu yükle Dinamik İçindekiler Tablosu'nu yükle Yardım?

Servo Direksiyon Sisteminin Havasının Alınması

Not: 

   • Sadece temiz, yeni tipte servo direksiyon hidroliği kullanın. Bkz. Yapıştırıcılar, Sıvılar, Yağlayıcılar ve Sızdırmazlıklar .
   • Çerçeveye, karoseriye veya motora temas eden hortumlar, sistem gürültüsüne neden olabilir. Hortumların aracın başka bir parçasına dokunmadığını teyit edin.
   • Gevşek bağlantılar sızıntı yapmayabilir, ama direksiyon sistemine hava girmesine neden olabilir. Tüm hortum bağlantılarının sıkı olduğunu teyit edin.

Hava alma

İkaz: Servo Direksiyon Pompasının sıvı olmaksızın çalışmasına izin verilmemelidir. Tahliye edilmiş sıvının yeniden kullanılmasına izin verilmez.

 1. Kontağı KAPALI konumuna getirin.
 2. Pompa depolama kabını MAX seviyesine kadar sıvıyla doldurun. Kapağı açık bırakın.
 3. Motoru çalıştırın ve hemen en düşük seviye olan "MIN"e kadar sıvı doldurun.
 4. Motor çalışırken, direksiyon simidini yavaşça 2 ila 3 kez yaklaşık 45° sola ve sağa döndürün ve ardından duraklayarak iki kez döndürün ve her durdurma konumunda yaklaşık 10 saniye tutun.
 5. • Sıvı depolama kabındaki sıvı seviyesini yeniden düzeltin.
    Motoru durdurun ve sıvı seviyesini kontrol edin.
    Şu seviyedeki sıvı: Yaklaşık 80°C çalışma sıcaklığındaki sıvı "MAX"a kadar.
  •  Sızıntı kontrolü yapabilmek için varsa dökülen sıvıları güzelce silin. Sıkışan hava sıvının taşmasına neden olabilir.
  • Sıvı seviyesini TAM SOĞUK konumunda tutun.
 6. Direksiyon simidini çevirirken sürekli olarak sıvıyı kontrol edin.
 7. • Baloncuk olmasına izin vermeyin.
  • Herhangi bir baloncuk varsa bağlantıyı kontrol edin. 5. adımı tekrarlayın.
 8. Motoru çalıştırın. Motor rölantideyken sıvı seviyesini koruyun. Kapağı tekrar takın.
 9. Tekerlekleri merkeze geri getirin.
 10. Motoru iki dakika çalıştırın.
 11. Direksiyon simidini her iki yöne çevirin ve şunları teyit edin:
 12. • Akıcı servo yardımı.
  • Gürültüsüz çalışma.
  • Doğru sıvı seviyesi.
  • Sistem sızıntısı olmaması.
  • Doğru sıvı durumu.
  • Baloncuk, köpük ve renk bozukluğu olmaması
 13. Herhangi bir sorun devam ederse Özel Durumlara bakınız.

Özel Durumlar

İkaz: Bkz. Önsöz bölümündeki Doğru Servo Direksiyon Yağı Kullanılması İkazı .

Sıvı

    • Sıvıda kesinlikle hiçbir baloncuk ve köpük olmaması gerekir. 5. adımda geri dönüş hortumunda veya basınç hortumunda gevşek bir bağlantı ya da sızıntı yapan bir O-ring contası olduğunu gösteren periyodik baloncuklara dikkat edin.
    • Rengi bozuk sıvı (bulanık, opak veya açık taba rengi)

Kontağı kapalı konumuna getirin. İki dakika bekleyin. Hortum bağlantılarını yeniden kontrol edin. Adım 7-10'u tekrar edin. Durum hala mevcutsa işlemi tekrar edip olası bir sebep için kontrol edin:

    • Geri dönüş hortumu kelepçeleri.
    • Geri dönüş hortumu O-ringi
    • Basınç hortumu O-ringleri
    • Dişli silindir sırası O-ringleri

Sistemi doldurun ve olası her sebep için hava alma prosedürünü tekrarlayın. Sıvı sızıntısının ortadan kalktığını teyit etmek için 7-10. adımları tekrarlayın.

Ses

Pompa vınlaması veya gıcırdaması.

Motor çalışırken hortumları çerçeve gövdesi veya motorla olası bir temas açısından yeniden kontrol edin. Hiçbir temas bulunmazsa sıvıyı soğutmak ve sisteme yeniden basınç vermek için aşağıdaki yöntemlerden birisini takip edin:

    • Yöntem 1 - Normal soğutma:
        1. Motoru KAPALI konuma getirin.
        2. Sistemin soğumasını bekleyin.
        3. Depolama kabı kapağını takın.
    • Yöntem 2 - Kısmi Sıvı Değişimi:
        1. Motoru KAPALI konuma getirin.
        2. Sıvıyı depolama kabından çıkartmak için bir emme aleti kullanın.
        3. Soğuk, temiz sıvıyla yeniden doldurun.
        4. Depolama kabı kapağını takın.

Soğutma yöntemlerinden herhangi birini kullandıktan sonra motoru çalıştırın ve motorun çalışma sıcaklığına gelmesini bekleyin. Ses devam ederse servo direksiyon pompasını değiştirin. Bkz. Servo Direksiyon Pompasının Değiştirilmesi .

   


© Telif Hakkı Chevrolet. Tüm hakları saklıdır